MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Procedura prin Licitatie deschisa „Centru de prelucrare cu comanda numerica pentru strunjit si frezat, minim 5 axe”

Documentatia de atribuire este publicata in SEAP .
Anuntul de participare are numarul 154565 din 09.10.2014.
Data limita depunere oferte 20.11.2014, ora 9,00.
Data deschiderii ofertelor 20.11.2014, ora 9,30.

Caiet de sarcini centru de prelucrare 1;
Draft contract;
Fisa Date_No161566_AP;
Formulare;
Clarificari.

×