MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Procedura prin cerere de oferte Tunel de vant pentru testarea modelelor de turbine eoliene

publicata in SEAP avand nr. 365861 din 10.10.2014.
Data limita de depunere a ofertelor 22.10.2014 ora 09,00.
Data deschiderii ofertelor 22.10.2014, ora 9,30.

Caiet de sarcini tunel de vant;
Draft contract;
Fisa date No161785;
formulare.

×