MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Procedura prin cerere de oferte „Sistem de testare module fotovoltaice in conditii reale de functionare (in situ)”

Publicata in SEAP avand nr. 367028 din 05.11.2014.
Data limita de depunere a ofertelor 19.11.2014 ora 10:30.
Data deschiderii ofertelor 19.11.2014, ora 11:00.

Caiet de sarcini testare module fotovoltaice;
Draft Contract furnizare;
Fisa date No.165787;
Formulare.

×