MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Procedura prin Cerere de Oferte „Imprimanta 3 D”

publicata in SEAP avand nr. 367936 din 26.11.2014.
Data limita de depunere a ofertelor 11.12.2014 ora 9,30.
Data deschiderii ofertelor 11.12.2014, ora 10,00.

Caiet de sarcini 3D imprimanta;
draft contract de furnizare;
Fisa date No.168513_IP (1);
Formulare.

×