MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Procedura prin cerere de oferte „Echipamente testare si monitorizare sisteme fotovoltaice”

Publicata in SEAP avand nr. 367092 din 06.11.2014.
Data limita de depunere a ofertelor 24.11.2014 ora 10,30.
Data deschiderii ofertelor 24.11.2014, ora 11,00.

Caiet de sarcini testare si monit fotovoltaice;
Draft contract furnizare;
Fisa date No. 166054 IP;
Formulare.

×