MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Procedura prin Cerere de Oferte „Echipamente IT pentru cercetare”

publicata in SEAP avand nr. 368622 din 17.12.2014.
Data limita de depunere a ofertelor 12.01.2015 ora 09:30.
Data deschiderii ofertelor 12.01.2015 ora 10:00.

Caiet sarcini IT 2014 25.11.2014;
Draft contract de furnizare;
Fisa date No171469 IP (3);
Formulare.

×