MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Procedura prin Cerere de oferte „Echipament pentru expunere la lumina si imbatranire climatica – Xenotest”

Documentatia de atribuire este publicata in SEAP.
Invitatia de participare are numarul 160551 din 03.10.2014.
Data limita depunere oferte 16.10.2014, ora 12,30.
Data deschiderii ofertelor 16.10.2014, ora 13,00.

Caiet de sarcini modif dupa respingere; Draft contract de furnizare; Fisa date No160551 IP; Formulare; Clarificare.

×