MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Procedura prin cerere de oferta „Echipament de incercare motoare cu turatie ridicata”

publicata in SEAP avand nr. 368706 din 19.12.2014.
Data limita de depunere a ofertelor 16.01.2015 ora 10:30.
Data deschiderii ofertelor 16.01.2015 ora 11:00.

Caiet sarcini;
Draft contract de furnizare;
Fisa date No.171733 IP;
Formulare; + Clarificari.

×