MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Participare remarcabilă a ICPE-CA la Inventika – TIB-2009

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA este o prezenţă constantă la Târgul Tehnic Internaţional Bucureşti „Salonul INVENTIKA” 2009. De altfel, şi la această ediţie a avut o participare remarcabilă, cu reale dimensiuni europene. Toate invenţiile prezentate sunt rezultate originale de succes ale programelor de cercetare-dezvoltare-inovare, reprezentând domeniile cele mai diversificate ale institutului, exemplificând prin: materiale metalice multifuncţionale, materiale carbonice avansate, materiale magnetice micro si nanostructurate, gazohidrodinamică, materiale ceramice avansate, materiale polimerice, materiale dielectrice şi feroelectrice, surse noi de energie, inginerie electromecanică, electrotehnologii.

INCDIE ICPE-CA continuă tradiţia de brevetare a soluţiilor tehnice originale rezultate din activitatea de cercetare-inovare în domeniul ingineriei electrice şi a prezentat invenţii ale produselor şi tehnologiilor de ultimă generaţie dezvoltate de institut, invenţii recompensate în acest an cu numeroase premii internaţionale Inventika, astfel:

• Maşină electrică dublu excitată, autori Kappel Wilhelm, Gavrilă Horia, Mihăiescu Gheorghe Mihai, Nicolaie Sergiu, Ioniţă Valentin, Marin Marcel Dorian, Macamete Elena.
Se referă la o maşină electrică dublu excitată cu rol de generator sau motor în varianta sincronă sau de curent continuu, maşină destinată aplicaţiilor generale, dar în mod deosebit celor de turaţie redusă la valori ridicate ale puterii vehiculate în procesul de conversie energetică, spre exemplu ca generator la centralele eoliene sau hidro fără multiplicator de turaţie.
• Nanocompozit ceramic pentru reparaţii osoase şi procedeu de obţinere a acestuia, autori Grigore Florentina, Gavriliu Ştefania, Lungu Magdalena.
Se prezintă un nou material ceramic nanocompozit, multifuncţional, obţinut prin dopare cu nanoparticule de argint biologic active, care conferă o înaltă activitate antimicrobiană şi regenerativă pentru reparaţiile osoase.
• Canal de valuri pentru cercetări, autori Olaru Gheoghe, Nicolaie Sergiu, Ilie Cristinel, Samoilescu Gheorghe.
Se utilizează în laboratoarele de cercetări hidrotehnice, în scopul obţinerii unor condiţii de formare a valurilor apropiate de condiţiile din natură, cu posibilitatea obţinerii unor valuri de înălţimi şi perioade diferite, şi o agitaţie a apei de la suprafaţă spre interior.
• Maşini electrice cu magneţi permanenţi în aranjamente speciale, autori Kappel Wilhelm, Mihăiescu Gheorghe Mihai, Ilie Cristinel, Gavrilă Horia, Vasile Iulian.
Se referă la maşini electrice cu circuite magnetice alcătuite numai din magneţi permanenţi într-un aranjament special, de tip cilindru Hallbach, având pierderi de putere diminuate, cu aplicaţii la acţionări de precizie automatizate.
• Material xerogel carbonic dopat pentru pile de combustie cu membrană polimerică, autori Hristea Gabriela, Alexandru Elena Camelia
Acest material xerogel carbonic dopat cu platină se foloseşte ca material de electrod în pile de combustie cu membrane schimbătoare de protoni, pe bază de geluri organice de tip rezorcina-formaldehidă.
• Microactuator pe bază de polimeri, autori Ignat Mircea, Zărnescu George, Hamciuc Corneliu, Cazacu Maria, Sava Ion.
Se utilizează în sistemele de microacţionări şi poziţionări, funcţionarea se bazează pe efectul electrostrictiv în materiale polimerice (elastomeri sau polimeri polimidici).
• Microsenzor de umiditate, autori Ignat Mircea, Hristea Gabriela.
Se referă la un microsenzor de umiditate pentru investigaţii sau monitorizări fiziologice ale lichidelor biologice, a cărui funcţionare se bazează pe conducţia electrică, microsenzorul se fixează pe o structură textilă.
• Instalaţie de laborator pentru determinarea caracteristicilor hidrodinamice ale difuzorilor de bule, autoriBunea Florentina, Oprina Gabriela, Baran Gheorghe
Se utilizează pentru determinarea caracteristicilor hidrodinamice (pierdere de presiune) ale difuzorilor de bule din diferite materiale (de exemplu, ceramică, sticlă sinterizată, membrane elastice, plăci metalice perforate), folosiţi pentru aerarea/oxigenarea apelor curate sau uzate din lacuri, puţuri, piscine şi altele.

aparut in: Market Watch, pe 28 noiembrie 2009.

×