MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Proiect component P4 (PN23140301) “Dezvoltarea de materiale avansate şi echipamente de măsură inovative destinate tehnologiilor de ecranare electromagnetică cu aplicaţii speciale şi industriale”

PROGRAMUL NUCLEU

“Dezvoltarea de echipamente și tehnologii noi pentru valorificarea superioară a resurselor energetice și a materialelor avansate pentru economie”
Acronim: DETERMINAT; Cod: PN 2314

Data începerii: 2023
Durata programului: 4 ani
 
 

Proiect component P4 (PN23140301)

“Dezvoltarea de materiale avansate şi echipamente de măsură inovative destinate tehnologiilor de ecranare electromagnetică cu aplicaţii speciale şi industriale”

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea capacității instituționale de cercetare privind dezvoltarea de materiale avansate pentru economie.

Proiectul se axează pe două direcţii principale:

A. Realizarea unui setup pentru caracterizarea şi testarea materialelor avansate destinate ecranării electromagnetice;
B. Realizarea de materiale avansate destinate aplicaţiilor de ecranare electromagnetică.

Astfel, proiectul își propune proiectarea şi realizarea unor echipamente de măsură inovative pentru construirea şi validarea curbelor eficacității ecranării electromagnetice (SEdB) în funcţie de frecvenţă, singurul criteriu practic/aplicativ prin care aceste materiale pot avea un impact comercial/industrial şi un potenţial tehnico-ştiinţific consistent (subtema A) şi în obţinerea de materiale avansate pentru ecranarea electromagnetică (multistrat, materiale compozite) cu aplicaţii speciale şi industriale prin dezvoltarea în paralel a unor procese noi de elaborare (subtema B).
Subtema A vizează o nouă metodologie de măsurare a SEdB care să constituie şi o propunere de standard internaţional, deoarece acesta nu există în prezent. Această metodologie se bazează pe proiectarea şi construirea unei celule de măsură multistrat (Mumetal, oţel, cupru) care să permită calificarea materialelor obţinute, la dimensiuni acceptabile din punct de vedere tehnic (discuri cu diametru de cca. 100mm şi diferite grosimi) spre deosebire de rezultatele anterioare obţinute în Institut, care reclamau dimensiuni mult mai mari de material, pentru evitarea fenomenelor de difracţie la frontiere. Din punct de vedere al metodologiei și setup-ului de măsură pentru determinarea SEdB în funcție de frecvență, acest proiect cuprinde trei obiective principale:
• Extinderea gamei de măsură pentru materiale cu, și fără proprietăți magnetice, pentru determinarea SEdB în gama 10Hz – 50MHz (cca. 7 ordine de mărime), câmp generat magnetic, obiectiv nerealizat încă pe plan mondial.
• Proiectarea, realizarea și testarea unei celule de măsură, relativ la parametrii menționați anterior, în construcție compozită (Mumetal, oțel slab aliat și cupru) și care să necesite, pentru testare, dimensiuni acceptabile ale probelor (diametru de circa 100mm).
• Proiectarea și realizarea unor antene magnetice performante, de mici dimensiuni, cu directivitate accentuată și putere CW în emisie de 50W, pentru care nu există oferte comerciale pe plan mondial şi care să permită o dinamică de măsurare de minim 100dB.
Scopul Subtemei B constă în elaborarea unui material destinat ecranării electromagnetice, într-un domeniu foarte larg de frecvență (10Hz-18GHz), la valori mici ale câmpului perturbator 5-50mT, de tip folie autocolantă, destinat aplicațiilor de ecranare locală, la dispozitive și echipamente electronice și pentru aplicații de securitate. Avantajele soluţiei propuse constau în aceea că foloseşte atât proprietăţile intrinseci ale materialelor – straturi subţiri din metale cu bună conductivitate electrică care alternează cu straturi subţiri din aliaje cu permeabilitate magnetică ridicată, cât şi din exploatarea efectului de frontieră prin re-reflexii succesive. Deoarece este un sistem unitar care are inclus o peliculă adezivă, realizarea sistemelor de ecranare prin metoda propusă este mult mai simplă iar eficiența este net superioară sistemelor de ecranare în care se utilizează mai multe folii destinate pentru ecranarea de joasă şi înaltă frecvență. Obiectivele principale ale acestei subteme sunt:
• Obţinerea unui material de tip folie autocolantă, destinat aplicațiilor de ecranare locală, la dispozitive și echipamente electronice și pentru aplicații de securitate, într-un domeniu foarte larg de frecvență (10Hz-18GHz), la valori mici ale câmpului perturbator 5-50mT.
• Elaborarea tehnologiei de fabricaţie la scară industrială a acestui material.
• Transferul tehnologiei la o unitate industrială.

×