MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Noi tehnologii ecologice de valorificare energetică a deşeurilor biodegradabile sub formă de gaze combustibile cu aplicare la staţii de epurare mici

DEBICOMB – Program 4 – Proiect 31-041/14.09.2007
Noi tehnologii ecologice de valorificare energetică a deşeurilor biodegradabile
sub formă de gaze combustibile cu aplicare la staţii de epurare mici
Acronim: DEBICOMB
Contract: 31-041/14.09.2007
Autoritate Contractantă: Centrul National de Management Programe
Program: 4 – Parteneriate in domeniile prioritare
Directia de cercetare: 3 – Mediu
Tipul proiectuluI: PC
Perioada de derulare: 14.09.2007 – 14.09.2010
Contractor: INCDIE ICPE-CA
Director de proiect: Prof. Dr. Ing. Mat. Gheorghe Băran
Parteneri:
Universitatea Politehnica Bucureşti
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Ecologie Industriala INCD-ECOIND
Institutul de Biologie Bucuresti
Cofinantator: S.C. AGRONAD PRODIMPEX 2000 SRL

Obiectivele generale ale proiectului
Realizarea unei tehnologii noi de valorificare a deşeurilor lichide, cu producere de biogaz şi
utilizarea acestuia pentru producerea de energie electrică /termică, la agenţi economici de capacitate
mică şi mijlocie.
Valorificarea completă şi ecologică a deşeurilor biodegradabile existente la agenţii economici

Descriere proiect

×