MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Noi componente si sisteme nanoelectromecanice pe baza de materiale polimere pentru actuatoare si manipulatoare

Proiect CONAPO
Tema:
Noi componente si sisteme nanoelectromecanice pe baza de materiale polimere
pentru actuatoare si manipulatoare
Contract: CEEX 97 / 19.09.2006
Autoritatea Contractantă: Program MATNANTECH – Universitatea POLITEHNICA, Bucuresti
Contractor: INCDIE ICPE-CA, Bucuresti
Director de proiect: Dr. Ing. Mircea Ignat
E-mail: mignat@icpe-ca.ro
Tel: (+40-21)346.72.31/108
Fax: (+40-21)346.82.99
Programul: CEEX – Cercetare de excelenta
Categoria de proiect: Modul I – PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE COMPLEXE
Tipul proiectului: P-CD
Acronimul proiectului: CONAPO
Perioada de derulare a proiectului: 19.09.2006 – 30.10.2008
Parteneri implicaţi în proiect:
Coordonator: INCDIE ICPE-CA Bucuresti
Partener 2: Institutul de Chimie Macromoleculara PETRU PONI, Iasi
Partener 3: Institutul National pentru Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei , Bucuresti
Partener 4: Institutul de Biologie, ACADEMIA ROMANA – Centrul de Micobiologie, Bucuresti

Descriere proiect

×