MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Nanostructuri de semiconductori oxidici transparenti cu proprietati controlabile prin dopaj cu aplicatii in optoelectronica spintronica si piezotronica

NANOSEMOXI – Proiect nr. 72-165/2008
Nanostructuri de semiconductori oxidici transparenti cu proprietati
controlabile prin dopaj cu aplicatii in optoelectronica spintronica si
piezotronica
Parteneri in consortiu:
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica: Conducator de proiect;
Director proiect: Dr. Fiz. Jenica Neamtu;
Institutul National de Cercetare Dezvoltare Fizica Materialelor Partener 1;
Responsabil: Dr. Fiz. Cristian Teodorescu;
Responsabil: Prof. Dr. Ioana Jitaru
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotrope si Moleculare Cluj Partener 3
Responsabil: Dr. Ing Ovidiu Pana;
Universitatea Transilvania Brasov Partener 4;
Conf. Dr. Marius Volmer.

Descriere proiect

×