MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Nanodispozitive semiconductoare oxidice pentru aplicatii in nanoelectronica si nanomedicina

SEMICONDNANOMED – Proiect nr. 12-134/2008
Nanodispozitive semiconductoare oxidice pentru aplicatii in nanoelectronica si
nanomedicina
Acronim: SEMICONDNANOMED
Parteneri in consortiu:

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrica ICPE-CA Coordonator proiect;
Director Proiect : Dr. Fiz. Jenica Neamtu;
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Microtehnologie Partener 1;
Responsabil proiect: Dr. Ing. Marioara Avram;
Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor Partener 2;
Responsabil proiect: Dr. Fiz. Cristian Teodorescu;

Descriere proiect

×