MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Modul planar de sursa curata de energie tip IT-SOFC

Contract: 22-083/2008;
Autoritate Contractantă: Centrul National de Management Programe;
Program: 4 – Parteneriate in domeniile prioritare;
Directia de cercetare: 2 – Energie;
Tipul proiectuluI: PC;
Acronim: MOD- IT SOFC;
Durata proiectului : 01.10.2008 – 30.09.2011 (36 luni);
Valoarea contractului: 1642750 lei (sursa buget de stat);
Valoarea proiectului: 1730000 lei (include şi alte surse atrase);
Contractor: INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU INGINERIE
ELECTRICA INCDIE ICPE-CA
Director de proiect: Ing. Georgeta Velciu;
gvelciu@icpe-ca.ro
Parteneri: P1- Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti; Responsabil proiect: Prof. Dr. Maria Preda;
P2 – UNIVERSITATEA BUCURESTI; Responsabil proiect: Lector Doctor Herbert Peter Storch
P3 – SC ROSEAL SA; Responsabil proiect: Ing. Istvan Borbath

Descriere proiect

×