MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Microscop optic de inalta rezolutie cu sistem de scanare laser confocal

Anuntul de participare a fost publicat in SEAP cu numarul 63380 / 11.09.2008. Licitatia este deschisa 

Anunt de participare;
Caiet de sarcini;
Fisa de date;
Solicitare clarificari 1;
Solicitare clarificari 2;
Solicitare clarificari 3:
„S-a primit o solicitare de clarificare referitoare la posibilitatea efectuarii platii pentru garantia de participare si cu ordin de plata. Raspunsul este urmatorul: Garantia de participare poate fi constituita si prin banca cu ordin de plata in lei, la cursul BNR valabil la data efectuarii platii, cu conditia prezentarii la sedinta de deschidere, a ordinului de plata in original.”

×