MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Microcentrale electrice inovative, bazate pe resurse regenerabile (eolian si hidraulic), cu extinderea plajei vitezelor de utilizare a fluidelor de lucru, dincolo de limitele uzuale

MICROHYDROWIND – Program 4 – Proiect 21-006/14.09.2007
Microcentrale electrice inovative, bazate pe resurse regenerabile (eolian si hidraulic),
cu extinderea plajei vitezelor de utilizare a fluidelor de lucru, dincolo de limitele uzuale

Acronim: MICROHYDROWIND
Contract: 21-006 /14.09.2007
Autoritate Contractantă: Centrul National de Management Programe
Program: 4 – Parteneriate in domeniile prioritare
Directia de cercetare: 3 – Energie
Tipul proiectului: PC
Perioada de derulare: 14.09.2007 – 14.09.2010
Contractor: INCDIE ICPE-CA
Director de proiect: drd. ing. Sergiu Nicolaie

Descriere proiect

×