MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Microcentrale electrice inovative, bazate pe energii regenerabile

Camera de Comerţ şi Industrie a României, prin Grupul de lucru Cercetare – Dezvoltare – Inovare al secţiunii Servicii se implică în transferul rezultatelor cercetării în industrie, economie şi societate.

Paginile revistei noastre sunt deschise informaţiilor privind implementările de succes în economie ale rezultatelor cercetării.

Institutele de cercetare au acum în vedere, atunci când îşi stabilesc priorităţile, cererile pieţei.

În ultimii ani a apărut un interes din ce în ce mai mare referitor la utilizarea instalaţiilor de conversie energetică din resurse regenerabile. Aceasta se referă atât la proiectele mari de investiţie, de nivelul zecilor şi sutelor de MW, ce se racordează la reţelele naţionale (ferme de turbine eoliene, microhidrocentrale cu puteri per unitate până la 10 MW), cât şi la aplicaţiile din zonele rezidenţiale, care dispun de un potenţial energetic ridicat din asemenea resurse naturale regenerabile (eolian sau hidraulic). Pe piaţa europeană de profil există producători consacraţi ce produc microturbine eoliene sau microhidrocentrale cu puteri de până la 5 KW (cu preţuri de achiziţie de cca. 2500 – 3000 euro/KW instalat).

Proiectul ICPE CA îşi propune dezvoltarea a două astfel de micro-instalaţii de conversie energetică în gama de puteri 1-5 KW (o microturbină şi o microhidrocentrală), bazate pe soluţii româneşti inovative, care să poată fi asimilate ulterior de către economie în condiţii de fiabilitate ridicată, la preţuri avantajoase.

Obiective atinse în 2009

Din cauza reducerii finanţării cu cca. 70%, în anul 2009, a acestor proiecte, activitatea s-a concentrat numai pe aplicaţia eoliană (desfăşurând mai ales activităţi în ceea ce priveşte dezvoltarea unui generator electric, cu elemente de noutate referitoare la indusul acestuia, şi a electronicii de forţă conexe, care să permită funcţionarea turbinei într-o plajă extinsă a vitezelor vântului), pentru a creşte nivelul de energie utilizabil. Au fost dezvoltate mai multe modele experimentale în gama 0,5 – 5 KW, beneficiind de aportul unui cunoscut producător de maşini electrice din industria românească(S.C. Electroprecizia Săcele SA).

Ce se va face în 2010

În ultimul an al proiectului se vor finaliza activităţile în vederea dezvoltării microturbinei eoliene prin activităţi specifice de pregătire a prototipului, a cărei tehnologie va fi transferată ulterior finalizării proiectului către două unităţi economice.

„Vom dezvolta şi un model optimizat de microhidrocentrală electrică ce nu necesită amenajări hidrotehnice (baraj, bazine de acumulare) pentru amplasamente pe cursuri de ape cu căderi mici şi foarte mici, utilizând numai energia cinetică de curgere a apei (numite şi turbine „cinetice”), declară dna Gabriela Iosif, consilier PR.

Foarte multe comunităţi locale din zone izolate de munte, în special, solicită astfel de produse care să fie şi avantajoase din punct de vedere economic, referindu-ne la preţul de cost. „Ne dăm seama, însă, că numai anumiţi agenţi economici de profil, cu istorie şi experienţă recunoscute în domenii conexe, pot realiza asemenea obiective tehnice la preţuri scăzute. În acest sens, microturbina hidraulică experimentală se va amplasa în zona centrală a Ardealului, într-un amplasament găsit de Hydroserv Cluj, partener în cadrul proiectului”.

INCDIE ICPE-CA (conducătorul proiectului) a contribuit consistent la acest proiect, cu cca. 500.000 lei şi cu mai mult de 10 cercetători cu activităţi specifice, pentru o perioadă de doi ani de derulare a acestui proiect, fără a pomeni de resursele partenerilor din proiect.

Mediul – domeniu prioritar al INCDIE ICPE-CA

Institutul devine recunoscut prin activităţile sale în domeniul protecţiei mediului, având două departamente specifi ce: Surse Noi de Energie, precum şi activităţi de protecţia mediului în cadrul colectivului de Hidrogazodinamică(epurarea apelor).

„Cu toate produsele dezvoltate în cadrul acestor proiecte participăm anual la târguri şi expoziţii naţionale (ex: TIB 2008, TIB 2009), dar şi la târguri şi saloane de cercetare internaţionale(Geneva, Hanovra, Bruxelles etc), unde am obţinut în fi ecare an o serie de premii şi medalii. Ca exemplu, unul dintre modelele experimentale de generator electric sincron care a stat la baza cercetărilor acestui proiect a fost prezent la Târgul Internaţional Hanovra 2009, iar ulterior a dus la dezvoltarea, prin resurse financiare proprii, comune (INCDIE ICPECA şi Electroprecizia Săcele), a unei game de produse ce au fost exportate în UE”, ne declară Gabriela Iosif.

Proiect nr. 21-006/2007 – Program Parteneriate în domenii prioritare, cu denumirea Microcentrale electrice inovative, bazate pe resurse regenerabile (eolian şi hidraulic), cu extinderea plajei vitezei de utilizare a fluidelor de lucru, dincolo de limitele uzuale.
Realizator: ICPE-CA

aparut in: CCIR – Together for your business, Nr. 6 ianuarie-martie 2010.

×