MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Materiale şi acoperiri nanostructurate inovative cu activitate antimicrobiană pentru aplicaţii medicale

Materiale şi acoperiri nanostructurate inovative cu activitate antimicrobiană
pentru aplicaţii medicale – INMATCO
Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-1292
Contract Nr. 215 / 01.07.2014
Finanţare: bugetul de stat
Denumirea Programului din PN II: PARTENERIATE ÎN DOMENII PRIORITARE
Domeniul prioritar de cercetare: 7 – Materiale, procese şi produse inovative/7.1 – Materiale avansate
Aria tematică: 7.1.6 – Materiale avansate şi biomateriale pentru creşterea calităţii sănătăţii
Tipul proiectului: Proiecte Colaborative de Cercetare Aplicativă (PCCA)
Valoarea totală a contractului: 1.437.500 lei
din care pe surse de finanţare:
Sursa 1 – de la bugetul de stat: 1.250.000 lei
Sursa 2 – din alte surse atrase (cofinanţare proprie): 187.500 lei
Durata contractului: 39 luni (01.07.2014 – 30.09.2017)
Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a
Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)
Contractor: Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA
Bucureşti (INCDIE ICPE-CA)
Partener P1: UNIVERSITATEA BUCUREŞTI, Facultatea de Biologie
Partener P2: MGM STAR CONSTRUCT S.R.L. Bucureşti

Descriere proiect

×