MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Materiale nanocompozite magnetice pentru diagnosticul tumorilor maligne cu metoda de rezonanţă magnetică

Proiect MAGMED
Tema
Materiale nanocompozite magnetice pentru diagnosticul tumorilor maligne cu metoda de
rezonanţă magnetică
Contract: CEEX 128/20.07.2006
Autoritatea Contractantă: Program RELANSIN – Agenţia Managerială de Cercetare Ştiinţifică, Inovare şi
Transfer Tehnologic, Politehnica Bucureşti
Contractor: INCDIE ICPE-CA
Director de proiect: Dr. Fiz. Jenica Neamţu
Perioada de derulare a proiectului: 20.07.2006 – 20.09.2008
Programul: CEEX – Cercetare de excelenţă
Categoria de proiect: Modul I – Proiecte de Cercetare – Dezvoltare Complexe
Tipul proiectului: P-CD
Acronimul proiectului: MAGMED
Parteneri implicaţi in proiect:
Coordonator proiect: INCDIE ICPE-CA, Bucureşti
Director de proiect: Dr. Fiz. Jenica Neamţu
Partener 2: UPB, Bucureşti
Partener 3: UMF “Carol Davila”, Bucureşti
Partener 4: Academia Romană Filiala Timişoara
Partener 5: INCDTIM, Cluj

Descriere proiect

×