MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Materiale compozite polimerice

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetări Aerospaţiale Elie Carafoli şi S.C. Compozite S.R.L. Braşov, derulează din anul 2007 un proiect intitulat „Structuri compozite avansate pentru industria aerospaţială şi de transporturi”.

Scopul proiectului este obţinerea de materiale compozite avansate, ce constituie soluţii actuale, inovative şi de performanţă ridicată, pentru aplicaţii în domenii de vârf cum sunt aeronautica şi transporturile moderne. În acest context, obiectivul principal al proiectului constă în elaborarea unor compozite avansate carbon-carbon şi polimer-carbon, cu performanţe structurale, termo-mecanice şi/sau tribologice ridicate, corespunzătoare normelor ecologice şi cerinţelor internaţionale, care să înlocuiască materialele clasice existente până în acest moment.

Aceste materiale avansate prezintă beneficii economice, fiind performante, au o greutate scazută, rezistenţă mare la temperaturi înalte şi rezistenţă mecanică ridicată. Materialele amintite vor putea acoperi necesităţile tehnologice, înlocuind materialele clasice. Realizarea acestor materiale compozite polimerice/ mezofazice cu adaosuri organice/ anorganice, ranforsate cu fibre de sticlă sau cu fibre de carbon, prezintă un grad mare de complexitate prin cumularea aspectelor legate de proprietăţile de material, necesităţile funcţionale, într-un cuvânt, de dezvoltarea multifuncţionalităţii practice. Noutatea proiectului derivă din faptul că acesta şi-a propus dezvoltarea de structuri compozite din materiale avansate performante, obţinute prin tehnologii de vârf pe plan mondial. Tehnologiile amintite se referă la realizarea de compozite structurale, constituite dintr-o matrice polimerică, îndeosebi răşină epoxidică şi structură de rigidizare din fibre de carbon sau fibre de sticlă si, de asemenea, se referă la realizarea de compozite tip carbon-carbon, constituite dintr-o structură de rigidizare compusă din fibre de carbon înglobate într-o matrice carbonică mezofazică.

Având în vedere faptul ca în ultimul timp este din ce în ce mai studiată la nivel internaţional utilizarea matricilor polimerice/ carbonice mezofazice sau fenolice nanoaditivate în obţinerea compozitelor pentru aviaţie, în cadrul proiectului a fost studiată aditivarea matricilor cu nanoparticule carbonice şi au fost realizate compozite cu matrice nanoaditivată cu nanotuburi de carbon (monostrat şi multistrat), în diverse concentraţii masice (0,5 – 2%).

În urma caracterizărilor din punct de vedere structural şi al proprietăţilor fizico- mecanice ale compozitelor realizate, a fost obtinut, până în acest moment, un model experimental de „compensator” de direcţie pentru avion P51D Mustang. De asemenea, s-a realizat un model experimental de pală pentru eoliană din compozit ranforsat cu fibră de carbon.

Datorită cercetarilor desfăşurate de ICPE-CA şi realizărilor privind aceste materiale compozite avansate, s-au depus două cereri de brevet de invenţie, un brevet fiind deja obţinut.

aparut in: Market WatchComunicate MediaWebPRStiinta AziTop BusinessCCIB AfacereaComunicate de Presa,Ziare.roPrompt Media pe 13 aprilie 2010.

×