MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Materiale avansate multifuncţionale dopate cu nanopulberi de argint

Proiect NACOLAG
Tema:
Materiale avansate multifuncţionale dopate cu nanopulberi de argint
Contract: CEEX 26/2005
Autoritatea Contractantă: Program MATNANTECH – Universitatea POLITEHNICA, Bucureşti
Contractor: INCDIE ICPE-CA, Bucureşti
Director de proiect: Dr. Chim. Ştefania Gavriliu
E-mail: stefgav@icpe-ca.ro
Tel: (+40-21)346.72.31/108
Fax: (+40-21)346.82.99
Perioada de derulare a proiectului: 01.10.2005 – 30.09.2008
Programul: CEEX – Cercetare de excelenţă
Categoria de proiect: Modul I – Proiecte de Cercetare-Dezvoltare Complexe
Tipul proiectului: P-CD
Acronimul proiectului: NACOLAG
Parteneri implicaţi în proiect:
Coordonator proiect: INCDIE ICPE-CA, Bucureşti
Director de proiect: Dr. Chim. Ştefania Gavriliu
Partener 1: Institutul de Chimie Macromoleculară Petru Poni, Iaşi
Responsabil proiect: Prof. Dr. Chim. Constantin Ciobanu
Partener 2: Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare în Chimie şi Petrochimie – ICECHIM,
Bucureşti
Responsabil proiect: Dr. Ing. Dan Donescu
Partener 3: Institutul de Cercetări pentru Protecţii Anticorozive, Lacuri şi Vopsele – ICEPALV,
Bucureşti
Responsabil proiect: Ing. Alexandra Pica
Partener 4: Universitatea Alexandru Ioan Cuza, Facultatea de Chimie, Iaşi
Responsabil proiect: Prof. Dr. Fiz. Vasile Tura
Partener 5: Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară Ion Ionescu de la Brad, Iaşi
Responsabil proiect: Prof. Dr. Viorel Floriştean
Partener 6: Universitatea de Medicină şi Farmacie Grigore T. Popa, Iaşi
Responsabil proiect: Prof. Dr. Constantin Cotrutz

Descriere proiect

×