MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Materiale alternative multifunctionale cu cost scazut, pentru pile de combustie cu electrolit polimer (PEMFC) ce opereaza la temperaturi mai mari de 180ºC

Proiect ALTMAT-HT-PEMFC
Tema:
Materiale alternative multifunctionale cu cost scazut, pentru pile de combustie cu electrolit polimer (PEMFC) ce opereaza la temperaturi mai mari de 180ºC
Contract: CEEX Nr. 88/2005

Autoritatea Contractantă: AGENŢIA MANAGERIALĂ DE CERCETARE ŞTIINŢFICA, INOVARE SI
TRANSFER TEHNOLOGIC – POLITEHNICA
Contractor: INCDIE ICPE – CA, Bucuresti
Director Proiect: Dr. Ing. Gimi A. RIMBU
tel: 021-3468297 fax: 021-3468299 e-mail: rimbu@icpe-ca.ro
Programul: CEEX – Cercetare de excelenta
Categoria de proiect: MODUL I – PROIECTE DE CERCETARE–DEZVOLTARE COMPLEXE
Tipul proiectului: P-CD

Perioada de derulare: 03.10.2005 – 03.10.2008
Acronimul proiectului: ALTMAT-HT-PEMFC
Coordonator proiect: INCDIE ICPE – CERCETARI AVANSATE, Bucuresti
Parteneri: Institutul de Chimie Macromoleculara “Petru Poni”, Iasi,
Institutul de Chimie Fizica “I.G.Murgulescu”, Bucuresti,
Universitatea din Bucuresti,
INCD pentru Tehbologii Criogenice si Izotopice – ICSI, Rm. Valcea,
S.C.ROSEAL S.A., Bucuresti,
Universitatea Politehnica, Bucuresti

Descriere proiect

×