MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Laborator mobil de mediu

Anunt de participare publicat in SEAP CU numarul 88309/10.10.2009.
Anuntul in OJ EUROPA TED are numarul 2009/S 197-283053.
Procedura a fost atribuita. Anunt de atribuire numarul 76541/20.01.2010.

×