MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Laborator destinat procesării microstructurilor mecanice prin tehnologie LIGA

PLANUL NAŢIONAL PENTRU CERCETARE – DEZVOLTARE ŞI
INOVARE
CAPACITATI 58/cp / I / 12.09.2007
Denumire proiect:
Laborator destinat procesării microstructurilor mecanice prin
tehnologie LIGA
Autoritatea Contractanta: Autoritatea Naţionala pentru Cercetare
Ştiinţifică
Contractor: INCDIE ICPE-CA
Director de Proiect: Ing. Cristinel ILIE
Perioada de derulare a proiectului: sept 2007-sept 2009
Acronimul Proiectului: MTLIGA
Valoare Proiect: 1 905 500 lei
Coordonator Proiect: INCDIE-ICPE-CA

Descriere proiect

×