MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Laborator de incercari pentru micro si nanoelectromecanica

Proiect LMNEM
Tema:
Laborator de incercari pentru micro si nanoelectromecanica
Contract: CEEX nr. 271/10.08.2006
Autoritatea Contracranta: RENAR – UMM CEEX – IV
Contractor: INCDIE ICPE-CA, Bucuresti
Director de proiect: dr. ing. Mircea IGNAT
Perioada de derulare a proiectului: 10.08.2006 – 30.01.2008
Programul CEEX: Modulul IV
Categoria de Proiect : P-CONFORM
Acronimul proiectului: LMNEM
Parteneri implicaţi în proiect:
Coordonator proiect: INCDIE ICPE – CA, Bucureşti
Arii tematice:
– Integrarea tehnologiilor, cod 3.2.3.
Platforma tehnologica:
– Materiale si tehnologii avansate, cod PT.4

Descriere proiect

×