MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Laborator de compatibilitate bioelectromagnetica – Extinderea gamei de incercari

Laborator de compatibilitate bioelectromagnetica – Extinderea gamei de incercari
Contract: CEEX 19/7.09.2005
Autoritatea Contractantă: Asociatia de Acreditare din Romania – RENAR
Contractor: INCDIE ICPE-CA
Director de proiect: Dr. Fiz. Jenica Neamţu
Perioada de derulare a proiectului: 07.09.2005 – 15.02.2007
Programul: CEEX – Cercetare de excelenţă
Categoria de proiect: Modul IV – Proiecte de Cercetare – Dezvoltare Complexe
Tipul proiectului: P-Conform
Acronimul proiectului: BIOELECOMP
Valoare proiect: 750 000 lei
Coordonator proiect: INCDIE ICPE-CA, Bucureşti

Descriere proiect

×