MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Joc și cercetare științifică 2018

Locație: Sala de Conferinţe a Institutului Naţional de C-D pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, Splaiul Unirii nr. 313, sector 3, Bucureşti, 18 Octombrie 2018

Invitația 1

Invitația 2

Program

Comitetul de organizare

Comitetul Științific

Instrucțiuni pentru autori

– Evenimente asociate manifestării –

1. http://csie.ase.ro/avizier/sesiunea-de-comunicari-stiintifice-editia-2015

2. http://www.cs.ubbcluj.ro/scss/

3. http://www.upit.ro/facultati/facultatea-de-tiin-e-economice/absolventi-fse/cercetare-stiintifica-studenteasca-fse/sesiuni-de-comunicari-stiintifice-studentesti-fse.html

4. http://www.unap.ro/index.php/ro/manifestari-stiintifice

×