MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Joc și cercetare științifică 2016

JOC ȘI CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ
Data: 20 Octombrie 2016;
LOCAȚIE: Sala de Consiliu INCDIE ICPE-CA, Etaj 3, corp J, București;

Invitatie

JOC ȘI CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Sala de Consiliu a INCDIE ICPE-CA, Splaiul Unirii nr. 313, sector 3, Corp J, Etaj III, Bucureşti

20 Octombrie 2016

– PROGRAM –

Joi, 20 octombrie 2016
08:30 – 9:00 Primirea şi înregistrarea participanţilor
9:00 – 9:30 Cuvânt de deschidere
Prof. dr. Wilhelm Kappel, Director General INCDIE ICPE-CA
dr. ing. Mircea Ignat, Coordonator Centru de Excelenţă pentru Iniţierea Tinerilor în Cercetarea Ştiinţifică, INCDIE ICPE-CA
9:30 – 11:00 Masă rotundă „Joc, nu divertisment în cadrul grupurilor de elită din licee”
Discuţie generală moderată de dl. Dr. Ing. Mircea Ignat, Coordonator CITCS, cu schimburi de experienţă / puncte de vedere exprimate de către toţi participanţii, printre care:
– Prof. Univ. Dr. Marius STANCIU, Universitatea Bucureşti – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
– Redactor Şef Corina NEGREA, Radio România Cultural
– Prof. Ioan ARDELEAN, Institutul de Biologie al Academiei Române
– Dr. Ştefan SZEDLACSEK, Institutul de Biochimie al Academiei Române
– Ing. Gabriela IONESCU, Casa Experimentelor
– Redactor Victor POPESCU, Editura TREI S.R.L.
– Prof. Dr. Dorin POENARU, IFIN-HH
– Ec. Dorian ZEMBA, Asociaţia Junior Achievement România
– Biolog Adriana BRĂESCU, Asociaţia Red Design

Dezbatere (aprox. 90 de minute)

11:00 – 11:30 Pauză de cafea
11:30 – 13:00 Continuarea discuțiilor
Dezbatere (aprox. 90 de minute)
13:00 – 13:30 Discuții libere
13:30 – 14:00 Concluzii
Cuvânt de închidere

dr. ing. Mircea Ignat, Coordonator Centrul „Alexandru Proca” de Iniţiere a Tinerilor în Cercetarea Ştiinţifică, INCDIE ICPE-CA
14:00 – 14:10 Rezoluția mesei rotunde
Prof. dr. Wilhelm Kappel, Director General INCDIE ICPE-CA
14:10 – 15:00 Vizitarea laboratoarelor

– COMITETUL DE ORGANIZARE –

Ana Maria TUDORACHE – Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti

Elena Feng YUAN – Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti

Miruna OJOGA – Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti

Carmen POPA – Colegiul Naţional Bilingv „George Coșbuc”

Andra CIUTAC – Colegiul Naţional Bilingv „George Coșbuc”

Ana-Maria LUCHIAN – INCDIE ICPE-CA

Elena Lăcrămioara RADU – INCDIE ICPE-CA

Gabriela OBREJA – INCDIE ICPE-CA

Iulia TĂNASE – INCDIE ICPE-CA

Ciprian ONICĂ – INCDIE ICPE-CA

Dorian MARIN – INCDIE ICPE-CA

– COMITETUL ȘTIINȚIFIC –

Cercetător Ştiinţific Principal Ana VELICU, Institutul de Sociologie al Academiei Române

Prof. Raluca TOMŞA, Universitatea Bucureşti – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei

Redactor Şef Corina NEGREA – Secția Știință, Radio România Cultural

Prof. Dr. Fiz. Wilhelm Kappel – Director General INCDIE ICPE-CA

Dr. Ing. Mircea Ignat – Coordonator Centrul “Alexandru Proca” pentru Iniţierea Tinerilor în Cercetarea Ştiinţifică, INCDIE ICPE-CA

– Instrucțiuni pentru autori –

Titlul lucrării: Times New Roman, 12 pt, boldit, majuscule, centrat,

Numele si prenumele autorilor: Times New Roman, 12 pt, boldit, centrat, title case

Date de identificare (instituție, adresa, telefon, fax, e-mail): Times New Roman, 11 pt, title case, italic, centrat,

Rezumatul lucrarii: maxim 200 cuvinte, în limba română şi in limba engleza, Times New Roman, 10 pt, italic,

Lucrarea propriu-zisă: in limba română şi în limba engleza, redactată in Word, format A4, single, Times New Roman, 11 pt, graficele, tabelele și formulele vor fi inserate în text,

Bibliografie: număr, nume și prenume autor, titlul lucrării, volumul în care a fost publicată, editura, localitatea, anul, număr pagini vizate

Data limită:

10 august 2016 – talon de participare
– rezumatul lucrării

29 august 2016 – lucrarea în extenso

Persoane de contact:
Dr. ing. Mircea Ignat
e-mail: mircea.ignat@icpe-ca.ro
Mobil: 0755.015.606

Organizatorii pun la dispoziţia participantilor aparatura necesară prezentării lucrărilor.

– Manifestări similare –

http://csie.ase.ro/avizier/sesiunea-de-comunicari-stiintifice-editia-2015

http://www.cs.ubbcluj.ro/scss/

http://www.upit.ro/facultati/facultatea-de-tiin-e-economice/absolventi-fse/cercetare-stiintifica-studenteasca-fse/sesiuni-de-comunicari-stiintifice-studentesti-fse.html

http://www.unap.ro/index.php/ro/manifestari-stiintifice

×