MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Joc și cercetare științifică 2017

Locație: Sala de Conferințe a Liceului Teoretic Internațional de Informatică București, Sos. Balta Albina nr. 9, sector 3, București

PROGRAM
Joi, 19 octombrie 2017
Sediul Liceului Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti – Sala de Conferinţe, Şos. Balta Albina nr. 9, sector 3, Bucureşti
08:30 – 09:00 Primirea şi înregistrarea participanţilor
09:00 – 09:30 Deschiderea lucrărilor
Prof. Mustafa OZ, Director General Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti
Dr. Mircea Ignat, Coordonator Centrul pentru Iniţiere în Cercetarea Ştiinţifică a Tinerilor “Alexandru Proca“, INCDIE ICPE-CA
09:30 – 11:00 Masă rotundă „Joc, o condiţie a unei creativităţi eficiente”
Discuţie generală moderată de dl. Dr. Ing. Mircea Ignat, Coordonator CITCS, cu schimburi de experienţă / puncte de vedere exprimate de către toţi participanţii, printre care:
– Prof. Mustafa OZ, Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti
– Prof. Univ. Dr. Marius STANCIU, Universitatea Bucureşti – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
– Redactor Şef Corina NEGREA, Radio România Cultural
– Prof. Ioan ARDELEAN, Institutul de Biologie al Academiei Române
– Ing. Gabriela IONESCU, Casa Experimentelor
– Redactor Victor POPESCU, Editura TREI S.R.L.
Dezbatere (aprox. 90 de minute)
11:00 – 12:30 Pauză de cafea
12:00 – 14:30 Continuarea discuţiilor
Dezbatere (aprox. 90 de minute)
14:30 – 15:00 Expoziţie de sculptură având ca temă savanţi cunoscuţi
15:00 – 15:30 Concluzii
Dr. Mircea Ignat, Coordonator Centrul pentru Iniţiere în Cercetarea Ştiinţifică a Tinerilor “Alexandru Proca“, INCDIE ICPE-CA
15:30 – 15:45 Rezoluţia mesei rotunde
Prof. Mustafa OZ, Director General Liceul Internaţional de Informatică Bucureşti

– COMITETUL DE ORGANIZARE –

Andrei IONESCU – Colegiul Naţional “Mihai Viteazul” Ploieşti
Serghei ULIAN – Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti
Elena ROBU – Colegiul Naţional de Informatică “Tudor Vianu” Bucureşti
Paul BRICMAN – Colegiul Naţional Bilingv „George Coșbuc” Bucureşti
Gabriela OBREJA – INCDIE ICPE-CA Bucureşti
Ciprian ONICĂ – INCDIE ICPE-CA Bucureşti

– COMITETUL ȘTIINȚIFIC –

Prof. Mustafa Oz – Director Liceul Teoretic Internaţional de Informatică Bucureşti,
Prof. Univ. Dr. Marius STANCIU, Universitatea Bucureşti – Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei
Redactor Victor POPESCU, Editura TREI S.R.L.
Redactor Şef Corina NEGREA, Radio România Cultural
Dr. Ing. Sergiu NICOLAIE, Director General INCDIE ICPE-CA
Prof. Dr. Fiz. Wilhelm KAPPEL, Director Ştiinţific INCDIE ICPE-CA
Dr. Ing. Gabriela HRISTEA, Şef Laborator de Sisteme şi Dispozitive Fizico-Chimice şi Electrochimice cu Aplicaţii în domeniul Energiei, INCDIE ICPE-CA
Dr. Ing. Mircea IGNAT, Coordonator Centrul pentru Iniţierea în Cercetarea Ştiinţifică a Tinerilor “Alexandru Proca”, Cercetător Ştiinţific grad I, INCDIE ICPE-CA

– Instrucțiuni pentru autori –

Titlul lucrării: Times New Roman, 12 pt, boldit, majuscule, centrat,
Numele si prenumele autorilor: Times New Roman, 12 pt, boldit, centrat, title case
Date de identificare (instituție, adresa, telefon, fax, e-mail): Times New Roman, 11 pt, title case, italic, centrat,
Rezumatul lucrarii: maxim 200 cuvinte, în limba română şi in limba engleza, Times New Roman, 10 pt, italic,
Lucrarea propriu-zisă: in limba română şi în limba engleza, redactată in Word, format A4, single, Times New Roman, 11 pt, graficele, tabelele și formulele vor fi inserate în text,
Bibliografie: număr, nume și prenume autor, titlul lucrării, volumul în care a fost publicată, editura, localitatea, anul, număr pagini vizate

Data limită:
15 septembrie 2017 – talon de participare
– rezumatul lucrării

2 octombrie 2017 – lucrarea în extenso

Persoane de contact:
Dr. ing. Mircea Ignat
e-mail: mircea.ignat@icpe-ca.ro
Mobil: 0755.015.606

Organizatorii pun la dispoziţia participantilor aparatura necesară prezentării lucrărilor.

– Evenimente asociate manifestării –

1. http://csie.ase.ro/avizier/sesiunea-de-comunicari-stiintifice-editia-2015
2. http://www.cs.ubbcluj.ro/scss/
3. http://www.upit.ro/facultati/facultatea-de-tiin-e-economice/absolventi-fse/cercetare-stiintifica-studenteasca-fse/sesiuni-de-comunicari-stiintifice-studentesti-fse.html
4. http://www.unap.ro/index.php/ro/manifestari-stiintifice

×