MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Interviuri Radio 2010

Interviuri Radio Romania Cultural cu:

Director General Wilhelm Kappel – 5.10.2010 – Transferuri tehnologice si inovatii ICPE-CA;
Director General Wilhelm Kappel – 16.09.2010 – Ziua Portilor Deschise la ICPE-CA;
Palii Liviu – 27,28,29.09.2010 – Despre inventii ICPE-CA;
Director General Wilhelm Kappel – 30.09.2010 – 60 de ani de activitate ICPE;
Sergiu Nicolae – 8 iunie- „Microcentrale electrice inovative, bazate pe resurse regenerabile (eolian si hidraulic), cu extinderea plajei vitezei de utilizare a fluidelor de lucru, dincolo de limitele uzuale”;
Popovici Iuliu – 22 iunie – Tehnici de masura si control de ultima generatie 3D;
Hristea Gabriela – 24 iunie – „Tehnologie modernizata de micropropagare pentru specii de plante lemnoase cu valoare economica si ecologica”;
Erdei Remus – 30 iunie- „Retea de Sprijin in Afaceri si Inovare pentru IMM-uri din Transilvania”;
Violeta Tsakiris – 3 mai – Materiale compozite cu propriet??i mecanice performante;
Interviu Budrugeac Petru – 11 mai – Tehnologii si materiale durabile de conservare si de restaurare a obiectelor de patrimoniu din piele, pentru asigurarea viabilitatii mostenirii culturale la nivel comunitar;
Interviu Mircea Ignat – 22 mai – Micro si nano roboti;
Pislaru Lucian – 26 mai – Compatibilitatea functional a echipamentelor electrotehnice speciale, cu ferofluide magnetice (treceri isolate, transformatoare de masura, ondulatoare pentru microparticule fizice, divizoare de tensiune la frecventa industriala);
Ignat Mircea – 7 aprilie 2010 – prezentare workshop Jurnalism si cercetare stiintifica;
Bala Constantin – 28 aprilie 2010 – premiile Institutului la Salonul de Inventii de la Geneva 2010;
Petru Budrugeac – 31 martie 2010 – „Centru de competenta în caracterizarea materialelor prin tehnologii nucleare, si noi instrumente analitice de nivel european pentru aplicatii în industrie, mediu, sanatate”;
Ignat Mircea – 16 martie 2010 – „Microactuatori pe baza de colagen”
Mircea Ignat – 3 martie 2010 – „Realizarea de noi biomateriale cu structuri colagenice supramoleculare dopate cu proprietati piezoelectrice de cristale lichide, electrice si magnetice, utilizate în bioinginerie”;
Mircea Ignat – 10.02.2010 – Senzor de deplasare inductiv pentru identificarea si monitorizarea alunecarilor de teren;
Sucursala ICPE-CA Sf.Gheorghe – 12.02.2010 – Incubator;
Ivan Ion – 17.02.2010 – Transferuri tehnologice in economie;
Setnescu Radu – 18.02.2010 – Material cu fotoluminescenta sensibila la oxigen;
Petica Aurora – 11.01.2010 – Tehnologie de acoperire pe baz? de sisteme disperse nanostructurate fotocatalitice cu rol de auto-curatare si antimicrobian, pentru aplicatii în domeniul constructiilor;
Palii Liviu – 19.01.2010 – Conductor electric aerian autoprotector la depunerile de chiciura si gheata pentru liniile de înalta tensiune;
Caramitu Alina – 25.01.2010 – Compozite biodegradabile cu aplicatii în realizarea amenajarilor interioare ale automobilelor;
Gabriela Oprina – 2.11.2010 – Simulatorul pentru determinarea parametrilor optimi ai containerelor de transport pentru animale acvatice;

×