MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Institutul românesc de cercetare ICPE-CA produce tehnologii pentru conservarea obiectelor de patrimoniu din piele

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Textile Pielărie-Bucureşti, Universitatea Politehnică Bucureşti-Centrul Naţional de Consultanţă pentru Protecţia Mediului, Muzeul Naţional de Istorie al Romaniei şi SC Pielorex S.A., a demarat un proiect intitulat „Tehnologii şi materiale durabile de conservare şi de restaurare a obiectelor de patrimoniu din piele, pentru asigurarea viabilităţii moştenirii culturale la nivel comunitar”.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat realizarea şi experimentarea tehnologiilor destinate lucrărilor de conservare-restaurare din muzee.

Până în acest moment, rezultatele ICPE-CA în cadrul proiectului amintit s-au concretizat în efectuarea unei modelări matematice şi a unei evaluări a rezultatelor experimentale obţinute prin tehnicile analitice de investigare, şi anume: analiză termogravimetrică, analiză termogravimetrică derivată, calorimetrie diferenţială dinamică. Metodele analizei termice au fost utilizate pentru investigarea degradării termice accelerate la 700C a unor sorturi de piei tăbăcite vegetal.

Astfel, s-a arătat faptul că, din punct de vedere calitativ, comportarea tuturor pieilor investigate la încălzirea neizotermă rapidă este similară, dar valorile parametrilor caracteristici ai proceselor puse în evidenţă în termograme depind de: natura pielii, tanantul utilizat la tăbăcire, tratamentul aplicat pielii tăbăcite şi durata îmbătrănirii termice accelerate.

Rezultatele obţinute vor fi utilizate pentru elaborarea unor tehnologii de preparare a unor materiale pentru conservarea si restaurarea patrimoniului din piele, materiale ce prezintă o stabilitate termică ridicată.

Proiectul demarat de partenerii din consorţiu este unul inovativ, cu un înalt grad de aplicabilitate.

aparut in: Stiinta aziMarket watchComunicate de presa – 12 martie 2010

×