MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

INGIMED XVIII: Ingineria Biomedicală. State-of-the-art

Aula Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, Splaiul Independenței nr. 54, sector 5, Bucureşti

Invitatie (pdf)

Program (pdf)

– COMITETUL DE ORGANIZARE –

Prof. Dr.Ing. Radu NEGOESCU – FRIB
Dr. Ing. Mircea IGNAT – INCDIE ICPE-CA
Gabriela OBREJA – INCDIE ICPE-CA
Ciprian ONICĂ – INCDIE ICPE-CA
Prof. Manole COJOCARU – Universitatea Titu Maiorescu Bucureşti / Asociaţia Medicală Română pentru Plasmafereză
Dr. Cristina MOCANU – Carpatia Group / Mapamond Oy Finlanda

– COMITETUL ȘTIINȚIFIC –

Acad. Prof. Dr. Mircea IFRIM – Academia de Ştiinţe Medicale
Prof. Dr. Ing. Radu NEGOESCU – Federaţia Română de Inginerie Biomedicală
Dr. Cristina MOCANU – Carpatia Group
Prof. Manole COJOCARU – Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” Bucureşti
Prof. Dr. Adriana Nica SARAH – Universitatea de Medicină și Farmacie “Carol Davila” Bucureşti
Prof. Dr. Fiz. Wilhelm KAPPEL – INCDIE ICPE-CA Bucureşti
Dr. Ing. Gabriela HRISTEA – INCDIE ICPE-CA Bucureşti
Dr. Ing. Mircea IGNAT – INCDIE ICPE-CA Bucureşti

– Instrucțiuni pentru autori –

Titlul lucrării: Times New Roman, 12 pt, boldit, majuscule, centrat,

Numele si prenumele autorilor: Times New Roman, 12 pt, boldit, centrat, title case

Date de identificare (instituție, adresa, telefon, fax, e-mail): Times New Roman, 11 pt, title case, italic, centrat,

Rezumatul lucrarii: maxim 200 cuvinte, în limba română şi in limba engleza, Times New Roman, 10 pt, italic,

Lucrarea propriu-zisă: in limba română şi în limba engleza, redactată in Word, format A4, single, Times New Roman, 11 pt, graficele, tabelele și formulele vor fi inserate în text,

Bibliografie: număr, nume și prenume autor, titlul lucrării, volumul în care a fost publicată, editura, localitatea, anul, număr pagini vizate

Data limită:
25 octombrie 2017 – talon de participare
– rezumatul lucrării

01 noiembrie 2017 – lucrarea în extenso

Persoane de contact:
Dr. ing. Mircea Ignat
e-mail: mircea.ignat@icpe-ca.ro
Mobil: 0755.015.606

Organizatorii pun la dispoziţia participantilor aparatura necesară prezentării lucrărilor.

– Evenimente asociate manifestării –

1. http://cmvro.ro/evenimente/al-4-lea-simpozion-arsal/
2. www.ehbconference.ro
3. http://bioremed.umft.ro/2017/index.html

×