MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

INGIMED XVI – „Ingineria biomedicală. Orientări europene” 2015

26 noiembrie 2015
Sala de Consiliu a Institutului Naţional de C&D pentru Inginerie Electrică ICPE-CA
Splaiul Unirii nr. 313, sector 3, Bucureşti, Corp J, Etaj III

COMITET de ORGANIZARE
dr. Gabriela IOSIF – INCDIE ICPE-CA
ing. Gabriela OBREJA – INCDIE ICPE-CA
Iulia TĂNASE – INCDIE ICPE-CA
ing. Ciprian ONICĂ – INCDIE ICPE-CA

Descriere eveniment

×