MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Creșterea capacității de C-D-I privind materialele și echipamentele specifice ingineriei electrice cu referire la electromobilitate și tehnologii”verzi” (Proiect de Dezvoltare Instituțională) Cod proiect: PFE/2021 – Finanțator: MCID

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare instituţionalǎ ICPE-CA este creșterea capacității CDI a INCDIE ICPE-CA București pentru dezvoltarea materialelelor și echipamentelor specifice ingineriei electrice și ingineriei energetice, cu referire la electromobilitate și tehnologii „verzi”. Budget: 4.600.000 Lei.

ICPE-CA și-a propus sǎ ajungǎ şi sǎ se menţinǎ la un nivel de excelenţă europeanǎ în activitatea CDI care sǎ impunǎ recunoaşterea institutului ca un promotor al cunoaşterii la nivel naţional şi regional. Pentru atingerea obiectivului general, o serie de mǎsuri vor trebui abordate în contextul alinierii activității institutului la SNCISI 2021-2027 și Strategia UE 2030 pentru dezvoltare sustenabilă, precum şi exploatarea anumitor oportunităţi specifice, conferite de poziţionarea geograficǎ şi calitatea de institut naţional.

Pentru a beneficia de aceste oportunitǎţi, obiectivul general al proiectului include adaptarea tematicilor prioritare ale cercetătorilor ICPE-CA atât la domeniul actual de specializare inteligentă Energie, Mediu și schimbari climatice, cât și cu noul domeniu de specilizare inteligentǎ al SNCISI  2021-2027: Energie și mobilitate. În altă ordine de idei ne propunem ca activitǎţile ştiinţifice instituționale să fie adaptate la nevoile sociale şi cerinţele mediului economic național.  Toată această strategie va fi structurată pe următoarele obiective specifice:

 

În concordanță cu obiectivele programului PFE-CDI, ICPE‑CA și-a propus ca direcții stiintifice prioritare următoarele:

 

Impactul așteptat în urma implementării proiectului, asupra infrastructurii și personalului INCDIE ICPE-CA, ar putea fi descris în următorii termeni:

×