MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Imunobiosenzori pentru detectia rapida a unor reziduuri de pesticide carbamice (carbaryl, carbendazim) in produse horticole

Imunobiosenzori pentru detectia rapida a unor reziduuri de pesticide
carbamice (carbaryl, carbendazim) in produse horticole
CARBADETECT
Sursa de finantare: UEFISCDI
Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-0128
Contract nr: 147 / 2014
Director de proiect: dr. ing. Gabriela Hristea
Acronim: CARBADETECT
Val. proiect: 1.437.500,00 lei;
Buget Stat: 1.250.000,00 lei;
Cofinantare: 187.500,00 lei;
Durata proiectului: 24 luni;
Contractor principal: INCDIE ICPE CA

Descriere proiect

×