MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Imbunatatirea capacitatii de cercetare prin consolidare, extindere si modernizare a infrastructurii laboratorului de compatibilitate electromagnetica

PLANUL NAŢIONAL PENTRU CERCETARE – DEZVOLTARE ŞI INOVARE II
CAPACITATI –- Modul I – Proiect 20/2007
Denumire proiect:
Imbunatatirea capacitatii de cercetare prin consolidare, extindere si modernizare a infrastructurii laboratorului de compatibilitate electromagnetica
Autoritatea Contractanta: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică
Contractor: INCDIE ICPE-CA
Director de Proiect: Dr. Ing. Jana PINTEA
Perioada de derulare a proiectului: sept 2007-sept 2009
Acronimul Proiectului: CEM-CEM
Valoare Proiect: 1950000 lei
Coordonator Proiect: INCDIE-ICPE-CA

Descriere proiect

×