MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Imbinări de materiale printr-o tehnică specială – sudură prin difuzie

Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA a finalizat un proiect intitulat: ” Imbinări de materiale printr-o tehnică specială – sudură prin difuzie”.

Sudarea prin difuzie se realizează la o temperatură mai mică decât punctul de topire al materialelor de îmbinat, iar coalescenţa suprafeţelor de contact se produce la presiuni sub cele care ar determina deformarea produsului la nivel macroscopic.

Potenţialul de utilizare a tehnologiei de îmbinare a materialelor prin sudare prin difuzie constă în avantajul acesteia de a fi folosită într-o serie de aplicaţii de îmbinare specializate, pentru care păstrarea stării solide este importantă.

În momentul de faţă, există o cerere crescută de aplicaţii ale sudării prin difuzie în diferite sectoare ale ştiinţei şi în industria aerospaţială, în ingineria de proces, în construcţii de instalaţii, în tehnologia analitică de măsurare, în ingineria electrică şi medicală, în nano- şi microtehnologie şi în optoelectronică.

Astfel, obiectivul proiectului amintit l-a constituit obţinerea de subansamble de materiale, tip „substanţă – substanţă”, cu caracteristici performante.

În cadrul acestui proiect, ICPE-CA a realizat şi definitivat procedurile tehnologice pentru îmbinările între materialele disimilare, cu posibile aplicaţii în industria electrică/electrotehnică, cum ar fi: îmbinări de tip metal – material compozit, din sistemele Ag – AgZnO si Ag – AgSnO2WO3 şi îmbinări de tip metal – metal, din sistemele Cu – Fe, Cu – Ag, Cu – Al şi Al-Ni.

Componentele Cu-Fe îmbinate prin difuzie, pot fi utilizate pentru anumite aplicaţii în industria electrotehnică (de exemplu în condiţiile existenţei unor forţe electromotoare mari), în scopul reducerii consumului de Cu şi îmbunătăţirii performanţelor mecanice ale acestuia.

Componentele Ag-AgZnO si Ag-AgSnO2WO3 realizate corespund solicitărilor impuse de condiţiile de lucru ale contactelor electrice folosite în aparatele electrice de joasă tensiune, benzile Cu-Ag sunt folosite în telefonie, semnalizatoare, stergătoarele de parbriz, iar componentele Cu-Al pot fi ulilizate la turbine, în scopul obţinerii unui contact electric optim între bornele de cupru ale generatorului şi barele din aluminiu.

Rezultatele obţinute de ICPE-CA oferă proiectului un grad înalt de noutate.

aparut in: Market WarchComunicatedepresa.roComunicatemedia.roCommunicate-de-presa.roEcomunicate.ro – 4 februarie 2010, stiintaazi.ro – 7 februarie.

×