INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Sigla MEC
romana english


Investigarea comportarii materialelor în conditii de stres termic:

Aparat de analiza termica cu tehnici cuplate (TG-DTA-DSC- FTIR);
DSC 204 F1 Phoenix;
Dilatometru DIL 402 PC/4;
Analizor mecanic dinamic DMA Q800;
Dilatometru L75 PT;
Analizor termic STA 449 F3 Jupiter;
Aparat LFA 447 Nanoflash;

Investigarea comportarii materialelor în conditii de temperaturi joase 1,9…400K:

Sistem de masura a proprietatilor fizice – PPMS quantum design.

Aparat de analiza termica cu tehnici cuplate TG-DTA-DSC-FTIR

- Domeniul de temperatura: 25…1500°C;
- Viteza de încalzire: 0…50K/min;
- Masa probei, incluzând si crucibilul: max. 20g;
- Rezolutie pentru masa: mai buna de 2µg;
- Erori relative maxime ale semnalelor DTA si DSC: 3%±;
- Masuratori în atmosfera controlata;
- Sistem de vidare;
- Sistem de cuplare TA-FTIR;
- Domeniul de masura a spectrometrului FTIR: 7500 … 370cm-1.

Analizor mecanic dinamic DMA Q800
- Forta maxima: 18 N; Forta minima: 0,0001 N; Rezolutie forta: 0,00001N;
- Rezolutie deformare: 1nm;
- Domeniu de modul: 103 … 3·1012Pa; Precizie modul: ±1%;
- Sensibilitate tanδ: 0,0001; Rezolutie tanδ: 0,00001;
- Domeniu de frecventa: 0,01 … 200Hz;
- Domeniu de deformare dinamica a probei: ±0,5 … 10000µm;
- Domeniu de temperatura: -150 … 600°C;
- Viteza de încalzire: 0,1 … 20°C/min,
- Viteza de racire: 0,1 … 10°C/min,
- Cleme disponibile: single si dual cantilever, compresie, tensiune (film), îndoire în trei puncte.

DSC 204 F1 PHOENIX
- Domeniul de temperatura: -85 … 600°C;
- Sensibilitatea (rezolutia): pana la 0.3µW;
- Semnal maxim: ≤ 1450mW;
- Reproductibilitatea: pana la 0.5% pentru variatii de entalpie; si pana la 0.1K pentru temperatura;
- Linearitatea liniei de baza: pana la ± 0.5mW (pentru întreg domeniul de temperatura);
- Viteze de încalzire: 0.001K/min – 100K/min.

Dilatometru DIL 402 PC/4
- Domeniul de temperatura: 25…1600°C;
- Eroarea relativa de determinare a temperaturii: 0…0.5C±;
- Sensibilitatea (rezolutia): 12.5nm;
- Acuratetea de determinare a coeficientului de dilatare α: 1 x 10-8K-1 (sau 0.5% ± pentru majoritatea materialelor);
- Reproductibilitatea pentru α: 1 x 10-8K-1;
- Atmosfera controlata.

Analizor termic STA 449 F3 JUPITER
- Analiza pe toate tipurile de materiale, inclusiv substante neomogene;
- Masuratori reale simultane TG/DSC/DTA;
- Domeniu de temperatura: -150 … +2000°C;
- Viteza de încalzire: 0,1 – 50°C/min;
- Timp de racire: 1500 – 50°C pana la 30 min;
- Lucru în atmosfera inerta sau cu gaze reducatoare, oxidative, statice sau dinamice.

Aparat LFA 447 NANOFLASH
- Tipuri de teste: determinarea difuzivitatii termice, caldurii specifice si conductivitatii termice;
- Materiale analizate: metale, grafit, acoperiri, compozite, ceramice, polimeri, etc.;
- Dimensiuni proba: =12,7mm, grosime =2–3mm;
- Domeniu de temperatura: 25 – 300°C.

Dilatometru L75 PT
Tipuri de teste:
- dilatare termica liniara;
- determinarea coeficientului de dilatare termica (CTE);
- determinarea temperaturii de tranzitie vitroasa (Tg) de faza;
- masurarea densitatii si expansiunii volumice la materialele compactate din pulberi metalice;
- analiza de îndoire în trei puncte (pentru determinarea stabilitatii mecanice);
- masurarea sub tensiune a materialelor sub forma de fibre si folii metalice;
Domenii de temperatura: -150…700°C; 25 – 2000°C;
Viteza de încalzire: 0,01 - 100K/min;
Viteza de racire: 0,01 - 99,9K/min;
Dimensiuni proba: _ = 7/12mm, lungime = max. 50mm;
Atmosfera de lucru: vid, gaz inert (Ar, N2), oxidanta.

Sistem de masura a proprietatilor fizice – PPMS QUANTUM DESIGN
- domeniul termic 1,9...400K;
- câmpuri magnetice de 0....9T.
Masuratori:
Transport termic (conductivitate termica, efect Seebeck, figura de merit termoelectrica);
Caldura specifica;
Transport electric (rezistivitate electrica în cc si ca, magneto-rezistivitate, efect Hall, caracteristici I-V, curent critic pentru supraconductori);
Magnetometrie (de extractie în cc – magnetizare: 2.5x10-8...5emu, susceptibilitate magnetica: mai mare de 2x10-8emu, de torsiune: 2x10-8emu permite studiul dependentei magnetizarii de directia de magnetizare);
Dezvoltari:
Calibrare senzori de temperatura pentru zona criogenica;
Studii experimentale pentru realizare senzori: temperatura, efect Hall, efect Seebeck, etc.;
Studii experimentale pentru realizare materiale cu caracteristici speciale (conductivitate termica, conductivitate electrica, magnetizare, etc.).