INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE
PENTRU INGINERIE ELECTRICA ICPE-CA
Sigla ICPE-CA MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII Sigla MEC
romana english


INCDIE ICPE-CA anunta intentia de colaborare cu entitati private in cadrul Programului EEA Grants – Proiecte Colaborative de Cercetare, in cadrul propunerii de proiect cu titlul: “ Integrated platform for electric vehicles (EV) charging with energy booster and photovoltaic sources”Acronim: IPEV

Entitatile private interesate de colaborare sunt rugate sa transmita intentia de colaborare impreuna cu dosarul de participare redactat condorm PO-08 pana la data de 02.12.2019, cu respectarea criteriilor de eligibilitate/selectie. Criterii de selectie
1. Domeniu de activitate cercetarea
2. Expertiza in domeniul ICT
3. Implicare in dezvoltarea si implementarea conceptului de PV energy sources, EV charging and energy storage.


INCDIE ICPE-CA anunta intentia de colaborare cu entitati private in cadrul Programului EEA Grants – Proiecte Colaborative de Cercetare, in cadrul propunerii de proiect cu titlul: “Blockchain – Traced Seafood and Sensor Technologies for FISH Quality Preservation – acronim BIO4TRUST”Acronim: BESTLOTS

Entitatile private interesate de colaborare sunt rugate sa transmita intentia de colaborare impreuna cu dosarul de participare redactat condorm PO-08 pana la data de 26.11.2019, cu respectarea criteriilor de eligibilitate/selectie. Criterii de selectie
1. Domeniu de activitate cercetarea
2. Expertiza in domeniul ICT
3. Implicare in dezvoltarea si implementarea conceptului de blockchain

Document pdf - Procedură de selecție a partenerilor privaţi pentru proiectele finanţate din fonduri nerambursabileICPE-CA anunță intenția de colaborare cu entități private în cadrul programului EEA Grants - Proiecte Colaborative de Cercetare, în cadrul propunerii de proiect cu titlul: Blockchain Employment for Seafood chain Traceability through Logistics and Operations Tracking Systems Acronim: BESTLOTS

Entitățile private sunt rugate să transmită intenția de colaborare până la data de 10 Septembrie 2018, la sediul ICPE-CA din Splaiul Unirii nr. 313, Corp J, sector 3, București

ICPE-CA anunță intenția de colaborare cu entități private în cadrul programului EEA Grants - Proiecte Colaborative de Cercetare, în cadrul propunerii de proiect cu titlul: Innovative Power Unit with counter rotating generator and cross flow turbines

Entitățile private sunt rugate să transmită intenția de colaborare până la data de 10 Septembrie 2018, la sediul ICPE-CA din Splaiul Unirii nr. 313, Corp J, sector 3, București