MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

ICPE-CA pregatit pentru o cariera europeana

Maşina care poate perfora un fir de păr, camera „fără ecou”, interesul pentru dezvoltarea personală a cercetătorilor, tratatele vechi perfect conservate din bibliotecă, dotările de înalt nivel şi tehnologiile de ultimă oră sunt elemente ce rămân în memorie oricui ajunge în vizită la ICPE-CA, institut în care viitorul se construieşte pas cu pas, oferta de servicii crescând constant.

Potenţialul de cercetare-dezvoltare creşte prin dotări de ultimă oră şi specialişti bine pregătiţi. „În mai puţin de cinci ani, vom concura pe picior de egalitate cu orice institut sau universitate din Europa”, arata prof. dr. Wilhelm Kappel, directorul general al ICPE-CA. Anul acesta se vor finaliza patru dintre cele 19 laboratoare incluse în planul de dezvoltare semnat cu ANCS. În prezent sunt aplicate măsurile indicate în urma rezultatelor unei analize SWOT, care a arătat punctele tari ale institutului, dar şi pe cele slabe. În 2007 s-au investit peste 3 milioane de euro în infrastructura de cercetare, iar în 2008 peste 2 milioane, ceea ce face din ICPE-CA unul dintre cele mai bine dotate institute de la noi.

Perforarea firelor de păr?!

Unul dintre utilajele de la ICPE CA produce orificii foarte fine (de sutimi de milimetru) în diverse materiale. „Folosită în aplicaţii de mare fineţe, maşina ar putea perfora si un fir de păr. Lipseşte numai burghiul cu dimensiunea potrivită (destul de scump), în aplicaţiile de până acum acesta nefiind necesar”, arată ing. Cristinel Ilie, şeful Laboratorului de Micro Electromecanică. În Camera Anecoidă (fără ecou), perfect izolată de exterior, se fac teste de înaltă precizie pe materiale pentru izolaţii electromagnetice şi se verifică parametrii de funcţionare ai echipamentelor electrice sau electronice.

Performanţă cu cercetători de renume

Programul de resurse umane pune accentul pe dezvoltarea personală a fiecărui cercetător, scopul fiind ridicarea performanţelor ştiinţifice şi de inovare ale Institutului. Un obiectiv strategic la ICPE-CA este creşterea vizibilităţii la nivel naţional şi internaţional. Ca mijloace: publicarea de studii în reviste cotate ISI, participarea la târguri, expoziţii şi saloane de inventică internaţionale, obţinerea de medalii pentru realizările notabile. Numai în 2008 cercetătorii institutului primeau 16 brevete de invenţie, scor greu de egalat. Echilibrul între experienţa cercetătorilor cu ştate vechi şi inventivitatea celor 24 de tineri angajaţi menţine vârsta medie a personalului ICPE-CA la 45 de ani. Cele peste 22 de mii de cărţi şi peste 1.170 de reviste de specialitate puse la dispoziţie personalului în biblioteca proprie sunt păstrate perfect. Cărţile vechi sunt protejate complet împotriva deprecierii, fiind tratate cu radiaţii ionizante pentru eliminarea oricăror agenţi microbieni sau insecte.

Inventivitate pentru sănătate

„După studiile clinice aferente, ICPE-CA va produce capsule biocompatibile pentru compuşii antioxidanţi realizaţi de Hofigal, înlocuind produşii de sinteză actuali, dăunători organismului”, arată Viorica Tamaş, director R&D la Hofigal. Institutul produce şi materiale biocompatibile ca: pivotul de titan cu bază feromagnetică pentru stomatologie, soluţii pentru refacerea structurilor osoase deteriorate, un material nanocompozit magnetic – substanţă de contrast pentru diagnosticarea tumorii maligne prin Rezonanţă Magnetică ş.a.

Motoare din viitor

Laboratorul de crioelectrotehnică realizează noi materiale supraconductoare. Generatoarele electrice supraconductoare (funcţionale în SUA) au o eficienţă de 99% – superioară celor actuale. Noile motoare electrice au aceleaşi performanţe cu cele clasice, dar la un sfert din dimensiunile şi consumul unuia. Energia de mare putere se transmite prin cablu supraconductor cu pierderi 0. Rezultă o conversie mult îmbunătăţită a electricităţii în energie mecanică, reducerea consumului şi performanţe mult îmbunătăţite.

Acces rapid în top

Institutul a cunoscut o creştere uimitoare. „Începând din 2004, ICPE-CA a urcat constant în clasamentul institutelor româneşti prin lucrări publicate, proiecte şi tehnologii transferate. Acum, la 4 ani de la acreditare, se află pe locul 6, după indicatorii urmăriţi de ANCS. Accentul în acest clasament se pune pe brevetele aplicate, produsele şi tehnologiile transferate”, ne-a declarat George Bala, director al Direcţiei Transfer Tehnologic şi Infrastructuri din ANCS.

aparut in: Market Watch, pe 25 iulie 2009.

×