MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

ICPE-CA a participat la derularea unui proiect pentru care doreşte să obţină brevet de invenţie

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA, împreună cu Institutul Naţional de Sticlă S.A., Universitatea Politehnică Bucureşti, Universitatea Ovidius Constanţa, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie şi Materie Condensată, Institutul de Cercetări Metalurgice S.A., SC. Metav Cercetare Dezvoltare S.A., SC. Ecoproiect SRL şi SC. Caloris Group S.A., a participat la derularea unui proiect intitulat „Tehnologii integrate pentru utilizarea SiO2 vitros, în obţinerea de ceramici şi compozite ceramice cu proprietăţi avansate”.

În cadrul proiectului, ICPE-CA a dezvoltat o tehnologie de realizare a produselor ceramice compozite tehnice, cu rezistenţă termomecanică ridicată, cu foarte bună rezistenţă la acţiunea corozivă a topiturilor mecanice şi la şocuri termice.

Rezultatul acestei tehnologii s-a concretizat în realizarea de creuzete dentare ceramice, destinate topirii aliajelor dentare din metale preţioase sau nepreţioase, folosite în tehnica dentară. Aceste creuzete, sinterizate rapid prin tehnologia cu microunde, se remarcă prin următoarele caracteristici: rezistenţă la şocuri termice şi la acţiunea corozivă a topiturilor metalice, proprietăţi mecanice şi fizico-chimice superioare, omogenitate compoziţională bună şi acurateţe dimensională.

Pe langă acestea, trebuie precizat că un alt avantaj al creuzetelor dentare ceramice îl reprezintă caracterul de noutate, în sensul că în România nu s-au mai fabricat astfel de produse, utilizându-se cele din import. Un alt aspect important este acela că raportul calitate-preţ este unul avantajos, costul creuzetelor dentare fiind scăzut.

Pentru tehnologia dezvoltată şi pentru rezultatele inovative ale proiectului, partenerii din consorţiu au depus cerere de brevet de invenţie.

aparut in: Informatia.ro, pe 31 iulie 2009.

×