MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Hidrogazodinamica şi transferul de masă la coloane de bule fine cu aplicare în tehnologii avansate de mediu

Proiect TEHNOMED
Tema:
Hidrogazodinamica şi transferul de masă la coloane de bule fine cu aplicare în tehnologii
avansate de mediu
Contract: CEEX X2 C5 / 18.07.2006
Autoritatea Contractantă: Program AMTRANS – Societatea pentru cercetare, proiectare şi producţie de
echipamente şi instalaţii de automatizare S.C. IPA S.A.
Contractor: INCDIE ICPE-CA, Bucureşti
Director de proiect: Prof. dr. ing. Gheorghe BĂRAN
Perioada de derulare a proiectului: 18.07.2006- 20.10.2008
Programul: CEEX – Cercetare de excelenţă
Categoria de proiect: Modul I – PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE COMPLEXE
Tipul proiectului: P-CD
Acronimul proiectului: TEHNOMED
Parteneri implicaţi în proiect:
Coordonator proiect: INCDIE ICPE-CA, Bucureşti
Director proiect: prof. dr. ing. Gheorghe BĂLAN
Partener 2: Universitatea POLITEHNICA, Bucureşti
Partener 3: Universitatea Tehnică de Construcţii, Bucurreşti
Partener 4: Universitatea POLITEHNICA, Timişoara
Partener 5: Institutul Naţional de Sticlă, Bucureşti
Partener 6: Regia Autonomă de Gospodărire Comunală, Târgovişte

Descriere proiect

×