MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Generator de impuls de putere

procedura care a fost publicata in SEAP cu anuntul de participare la procedura prin negociere accelerata, avand nr. 157775 din 12.03.2015.
Data limita de depunere a candidaturilor: 02.04.2015, ora 11:30;
Data deschiderii ofertelor: 02.04.2015, ora 12:00.

Caiet sarcini;
Draft contract de furnizare;
Fisa date No.180703 AP;
Formulare;

×