MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Fabricarea unor materiale polimerice ecologice mutifuncţionale stabilizate cu antioxidanţi polifenolici din plante

ECOMAT – Program 4 – Proiect 71-079 / 2007
Fabricarea unor materiale polimerice ecologice mutifuncţionale stabilizate cu
antioxidanţi polifenolici din plante
Număr de proiect: 71-079;
Perioada de derulare: 2007-2010
Acronim: ECOMAT;
Autoritatea contractantă: CNMP, modulul 7;
Durata proiectului: 36 luni;
Contractor: INCDIE ICPE CA Bucureşti
Director de proiect: Dr. Ing. Traian Zaharescu
e-mail: zaharescu@icpe-ca.ro tel: 021-346 7235, 021-3413508/2153; fax: 021-346 8299

Parteneri:
• Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Chimie, Catedra de Chimie Analitică, responsabil de
proiect: Prof. Andrei Dăneţ,
• Academia Româna, Institutul de Chimie Organică C.D. Neniţescu, responsabil de proiect: dr.
Vasile Dinoiu,
• ICECHIM Bucureşti, responsabil de proiect: dr. Mihaela Badea,
• Universitatea Valahia din Târgovişte, Facultatea de Ştiinţe şi Arte, responsabil de proiect: Conf.
Dr. Crinela Dumitrescu,
• INCERPLAST Bucureşti, responsabil de proiect: dr. Elena Grosu.

Descriere proiect

×