MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Executie lucrari de reabilitare si modernizare a spatiilor de CD ale INCDIE ICPE-CA

Invitatia a fost publicata in SEAP, avand numarul 211755 din 29.05.2009.
Procedura a fost atribuita. Anunt de atribuire numarul 86148/25.08.2009.

×