MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Evaluarea performanţelor materialelor nanocompozite polimerice în domeniul izolaţiilor electrice

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică INCDIE ICPE-CA a finalizat un proiect intitulat „Evaluarea performanţelor materialelor nanocompozite polimerice în domeniul izolaţiilor electrice”.

Proiectul, un rezultat al cerinţelor practicii industriale, a evaluat performanţele acestor materiale prin corelarea principalelor caracteristici, şi anume: conductibilitatea electrică şi stabilitatea termică la degradarea oxidativă. În acest sens, s-au determinat rezistivităţile de volum în condiţii de degradare accelerată, ele plasându-se în domeniul 1013 – 5.1014 W.m, corespunzatoare variaţiei indicelui de carbonil (de la 0,8 la 0,12), în cazul izolaţiilor de cabluri pe bază de policlorură de vinil. Compozitele de polietilenă cu adaos de dioxid de titan, sub formă de nanopulbere, reprezintă, alături de cele cu pulbere de mică micronizată, sisteme de izolatii electrice ale caror rezistivităţi nu sunt afectate de procesul de îmbătrânire, rămânând în jurul valorilor de 1015-1016 W.m, deoarece umplutura acţionează ca un mediu absorbant al compuşilor oxigenaţi rezultaţi în urma degradării matricei polimerice.

Utilizarea acestor materiale polimerice, cu adaosuri anorganice de oxizi, cu prorietăţile dielectrice este deosebit de importantă în exploatarea instalaţiilor, a echipamentelor şi reperelor care sunt utilizate în industria electrotehnică, în transporturile auto şi aeriene, în construcţia de maşini şi în producerea de aparatură electrocasnică.
Noutatea acestor investigaţii constă în corelarea directă a proprietăţilor funcţionale ale izolaţiilor electrice cu siguranţa în exploatare a cablurilor electrice, în regim de funcţionare optim.

Caracteristicile electrice amintite sunt dependente de starea de îmbătranire a materialului de izolaţie electrică şi rezultă din experimentele efectuate pe probe cu acelaşi substrat polimeric, polietilena, policlorură de vinil, dar cu concentraţii diferire şi crescătoare de umplutură anorganică. Concentraţiile componenţei anorganice de aproximativ 10 % favorizează stabilitatea termică a materialelor electroizolante, ceea ce se reflectă în prelungirea vieţii materialelor de izolaţie şi, implicit, a instalaţiilor unde acestea se folosesc.

Pentru rezultatele importante obţinute, INCDIE ICPE-CA va depune cerere pentru obţinerea brevetului de invenţie.

aparut in: Market WatchComunicatemedia.roComunicate-de-presa.ro pe 11 ian 2010, Top Business – 14-20 ian 2010.

×