MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Echipament pentru stimularea proceselor biochimice din instalațiile de epurare a apelor reziduale (ESELFBIO)

Acronim: ESELFBIO

 Cod proiect: PN-III-P2-2.1-PTE-2019-0139

 Număr contract: 12PTE/2020

 Finanţare: Bugetul de stat

 Denumirea Programului: Programul 2 – Creşterea competitivităţii economiei româneşti prin cercetare, dezvoltare şi inovare, Subprogramul 2.1. Competitivitate prin cercetare, dezvoltare şi inovare

 Direcția de cercetare: 1 – Bioeconomie

 Tipul proiectului: Proiect de transfer la operatorul economic (PTE)

 Valoarea totală a contractului: 1.506.250 lei

 Din care, pe surse de finanţare:

Sursa 1 – de la bugetul de stat: 1.165.000 lei

Sursa 2 – din alte surse atrase (cofinanţare proprie): 341.250 lei

 Durata contractului: 24 luni (14.05.2020-13.05.2022)

 Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI)

 Contractor ; ICPE Bistrita

 Partenerul 1 INCDIE ICPE CA

 Rezumat:

Scopul proiectului constă în creșterea cifrei de afaceri al CO (I.C.P.E. Bistrița S.A.) prin punerea în fabricație a unui produs nou, respectiv realizarea, experimentarea și omologarea unui prototip pentru stimularea în ELF a proceselor biochimice din instalațiile de epurare a apelor reziduale ESELFBio. Prin punerea în fabricație a noului produs, CO va putea oferta și servicii de instalare/ asistență tehnică și punere în funcțiune pe un număr mare de stații de epurare ape reziduale menajere din țară, ceea ce va duce atât la creșterea substanțială a cifrei de afaceri, cât și la crearea de noi locuri de muncă.

Pe tot parcursul derulării proiectului se va acorda o atenție deosebită identificării soluțiilor tehnice originale dezvoltate, pentru care se va proceda la solicitarea protecției intelectuale/ industriale prin brevet de invenție.

 Echipele de cercetare:

 Coordonator CO – ICPE Bistrita
1pers. IDT 1,
3 pers. IDT III,
1 pers. IDT I.
1 pers. CS I
1 pers. Doctorand
3 pers. tehnicieni

Partenerul 1 – INCDIE ICPE CA

2 pers. IDT 1,
2 pers. IDT III,
4 pers.CS III,
1 pers. CS II,
1 pers. CS I,
1 pers. CS,
1 pers. ACS,
1 pers. tehnician

 

Obiectivele proiectului:

Principalul obiectiv al proiectului constă în extinderea ofertei de produse a CO, respectiv introducerea în fabricația curentă a ESELFBio, pentru atingerea căruia urmează să se realizeze în cadrul proiectului următoarele obiective intermediare:

 

Etapele proiectului:

 Etapa 1 2020 – studiul, concepția și proiectarea modelului funcțional în mediu industrial ESELFBio;

Tip activitate: Cercetare industrială

Parteneri implicaţi: CO, P1

Perioada de realizare a etapei: 14.05.2020 – 10.12.2020

 

Etapa 2 2021 – Experimentarea modelului demonstrator in mediu industrial ESELFBio;

Tip activitate: Cercetare industrială

Parteneri implicaţi: CO, P1

Perioada de realizare a etapei: 11.12.2020 – 30.09.2021

 

Etapa 3 2022 – realizarea, certificarea/ omologarea prototipului ESELFBio și diseminarea rezultatelor

Tip activitate: Dezvoltare experimentala

Parteneri implicaţi: CO, P1

Perioada de realizare a etapei: 01.10.2021 – 20.05.2022

Rezultate obținute:
In cadrul proiectului, in urma transferului de cunostinte de la INCDIE ICPE-CA din domeniul influentei câmpurilor electromagnetice asupra materiei vii, a fost conceput, realizat si experimentat (şi validat în mediu industrial) la I.C.P.E. Bistrita SA un produs nou pe plan mondial, ESELFBio, care include mai multe solutii tehnice originale (protejate prin trei brevete de inventie).
In urma experimentărilor şi validărilor în mediul industrial a ESELFBio (prin implementare pe o statie de epurare in exploatare), a rezultat o scădere a consumului de energie electrică în etapa biologică de epurare cu cca. 50%, prin stimularea cu câmp electric ELF a activităţii microbiologice din nămolul activ acumulat în bazinele de epurare biologică a statiilor de tratare a apelor reziduale. Consumurile globale de energie electrica se reduc astfel cu cca 30%, conducând la o economie substantială de energie.
Noul produs „Echipament pentru stimularea proceselor biochimice din instalatiile de epurare a apelor reziduale–ESELFBio” a fost certificat / omologat şi poate fi livrat (de catre I.C.P.E. Bistrita SA) pentru dotarea / modernizarea, retehnologizarea staţiilor de epurare a apelor uzate.

Foaia de catalog – ESELFBio

„Articole publicate”

a) C. Bartha, A. Caramitu, M. Jipa, D.M. Ignat, A. Tókos, Dielectric Behavior Of Sludge From Wastewater Treatment, Studia UBB Chemia (2020) LXV, 4, (pp. 85-93); DOI:10.24193/subbchem.2020.4.07

b) Csaba Bartha, Virgil Marinescu, Monica Jipa, Gabriela Sbarcea, Attila Tókos, Alina-Ruxandra Caramitu, Iosif Lingvay, Behavior in AC polarization of High Silicon Cast Irons, Studia Chemia UBB, LXVI, 1, 2021 (p. 49-61) DOI:10.24193/subbchem.2021.1.04

c) Csaba Bartha, Monica Jipa, Alina-Ruxandra Caramitu, Andreea Voina, Attila Tókos, Gabriela Cîrciumaru, Dan-Doru Micu, Iosif Lingvay, “Behavior of Microorganisms from Wastewater Treatments in Extremely Low Frequency Electric Field” Biointerface Research in Applied Chemistry, Volume 12, Issue 4, 2022, pp. 5071 – 5080. https://doi.org/10.33263/BRIAC124.50715080

d) Attila Tókos; Csaba Bartha; Monica Jipa; Dan-Doru Micu; Alina-Ruxandra Caramitu; Iosif Lingvay, Interactions of Extremely Low-Frequency Electric Field with the Active Sludge Live Materia from Wastewater Treatments, 12th International Symposium on Advanced Topics in Electrical Engineering (ATEE), Bucureşti, 25-27 March 2021, IEEEXplore, DOI: 10.1109/ATEE52255.2021.9425187

e) A. Tókos, C. Bartha, D. D. Micu, M. Jipa, I. Nascu and I. Lingvay, „Energy Consumption in Wastewater Treatment Plants,” 2021 9th International Conference on Modern Power Systems (MPS), 2021, pp. 1-6, IEEEXplore, doi: 10.1109/MPS52805.2021.9492616

f) Attila Tókos; Dan Doru Micu; Alina Ruxandra Caramitu; Ioan Nascu; Csaba Bartha; Monica Jipa; Dorian Marin;Iosif LINGVAY „Long-term Energy Analysis of a Waste-water Treatment Plant with Biogas Production-Case Analysis,” 2021 9th International Conference on Modern Power Systems (MPS), 2021, pp. 1-5, IEEEXplore, doi: 10.1109/MPS52805.2021.9492535

g) Csaba Bartha; Attila Tókos; Dan Doru Micu; Monica Jipa; Dorian Marin; Alina Rux. Caramitu; Andreea Voina; Ioan Nascu; Iosif Lingvay, „Power Quality Evaluation in Autonomous Wastewater Treatment Plant,” 2021 9th International Conference on Modern Power Systems (MPS), 2021, pp. 1-5, doi: 10.1109/MPS52805.2021.9492591

h) Attila TÓKOS, Monica JIPA, Gabriela CÎRCIUMARU, Csaba BARTHA, Andreea VOINA, Alina Ruxandra CARAMITU, Dan Doru MICU, Iosif LINGVAY, Contributions to energy saving in wastewater treatment plants, Proc. of the International Conference on Electrical, Computer and Energy Technologies (ICECET 2022), IEEEXplore

i) Attila TOKOS, Monica JIPA, Virgil MARINESCU, Csaba BARTHA, Alina-Ruxandra CARAMITU, Iosif LINGVAY “Electromagnetic Stimulation of Microbial Activity in Wastewater Treatment: Experimental Equipment”, Electrotehnica, Electronica, Automatica (EEA), 2021, vol. 69, no. 2, pp. 45-52

j) TOKOS A., MICU D.D., BARTHA C., JIPA M., LINGVAY I., “SCADA Systems for Wastewater Treatment Plants”, in Electrotehnica , Electronica, Automatica (EEA), 2021, vol. 69, no. 3, pp. 39-45.

k) Csaba BARTHA, Monica JIPA, Daniela Maria IGNAT, Attila Tókos, Iosif LINGVAY, The energy efficiency of domestic wastewater treatment processes – case analysis, Electrotehnică, Electronică, Automatică (EEA), 2020, vol. 68,(4)

 

×