MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Electromagnet supraconductor dipolar pentru generarea de câmp magnetic intens şi uniform

Electromagnet supraconductor dipolar pentru
generarea de câmp magnetic intens şi uniform – EMSD
Finanţare: – bugetul de stat + cofinanţarea partenerului P3.
Valoare contract: 1.437.500 lei
Valoare Buget: 1.250.000 lei
Valoare alte surse: 187 500 lei
Contract: 55/2014
Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-0866

Descriere proiect

×