MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ŞI DIGITALIZĂRII

Ecologie Electromagnetica – caracterizarea surselor, diagnosticarea efectelor, prevenirea si combaterea lor

Proiect EcoEM
Tema:
Ecologie Electromagnetica – caracterizarea surselor, diagnosticarea efectelor, prevenirea si combaterea lor
Contract: CEEX 6115 / 10.10.2005
Autoritatea Contractantă: Program CALIST Academia de Studii Economice Bucureşti
Contractor: INCDIE ICPE-CA, Bucureşti
Director de proiect: Prof. dr. fiz. Wilhelm KAPPEL
E-mail: kappel@icpe-ca.ro
Tel: (+40-21)346.72.31
Fax: (+40-21)346.82.99
Perioada de derulare a proiectului: 10.10.2005- 30.08.2008
Programul: CEEX – Cercetare de excelenţă
Categoria de proiect: Modul I – PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE COMPLEXE
Tipul proiectului: P-CD
Acronimul proiectului: EcoEM

Descriere proiect

×